Ime  
Univerza v Mariboru [25253]
UMB Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede [10141]
Agrarna ekonomika - MAG [13104]
Agronomija - okrasne rastline, zelenjava in poljščine - VSŠ [13099]
Biosistemsko inženirstvo - VSŠ [13100]
Ekološko kmetijstvo - VSŠ [13098]
Kmetijstvo - UNI [13096]
Kmetijstvo (z izbirnimi moduli) - MAG [13103]
Management v agroživilstvu in razvoj podeželja - VSŠ [13102]
Varnost hrane v prehrambeni verigi - MAG [13105]
Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo - VSŠ [13101]
Živinoreja - VSŠ [13097]
     

OPOMBA:
Seznam map po fakultetah in predmetnikih je zaradi delitve na stare in bolonjske študije, izbirne predmete ipd. zelo razvejan in večkrat se zgodi, da kot uporabnik naletiš na prazno mapo oz. da je videti, da ni nobenih gradiv za ta predmet.

Primer:
npr. za predmet bolonjskega študija Statika linijskih konstrukcij I je zelo malo gradiv v mapi. V mapi istega predmeta starega študija pa jih je precej in zelo dobra so. .

 
Toast message
Toast-Top message