Ime  
Univerza v Mariboru [25253]
UMB Fakulteta za organizacijske vede [10143]
Bolonjski programi [25017]
Stari program [25250]
     
20061109-zapiski 3.doc
Del1.doc
G. pravo .doc
Gos. pravo - gos . družbe .docx
Gospodarski subjekti.doc
Gospodarsko pravo - pravne napake izpolnitve.docx

OPOMBA:
Seznam map po fakultetah in predmetnikih je zaradi delitve na stare in bolonjske študije, izbirne predmete ipd. zelo razvejan in večkrat se zgodi, da kot uporabnik naletiš na prazno mapo oz. da je videti, da ni nobenih gradiv za ta predmet.

Primer:
npr. za predmet bolonjskega študija Statika linijskih konstrukcij I je zelo malo gradiv v mapi. V mapi istega predmeta starega študija pa jih je precej in zelo dobra so. .

 
Toast message
Toast-Top message