Ime  
Knjižnica študijskega gradiva [25255]
Univerza v Ljubljani [25252]
Biotehniška fakulteta [5603]
Ekonomska fakulteta [5604]
Fakulteta za arhitekturo [5718]
Fakulteta za družbene vede [5838]
Fakulteta za elektrotehniko [5839]
Fakulteta za farmacijo [20610]
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo [6955]
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo [7244]
Fakulteta za matematiko in fiziko [7468]
Fakulteta za pomorstvo in promet [9839]
Fakulteta za računalništvo in informatiko [7816]
Fakulteta za socialno delo [8010]
Fakulteta za strojništvo [10114]
Fakulteta za šport [8074]
Fakulteta za upravo [8193]
FGG Hidrotehnika [9999]
Filozofska fakulteta [6093]
Naravoslovnotehniška fakulteta [8403]
Pedagoška fakulteta [8809]
Pravna fakulteta [9290]
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije [9369]
Teološka fakulteta [9407]
Veterinarska fakulteta [9549]
Zdravstvena fakulteta [9605]
     

OPOMBA:
Seznam map po fakultetah in predmetnikih je zaradi delitve na stare in bolonjske študije, izbirne predmete ipd. zelo razvejan in večkrat se zgodi, da kot uporabnik naletiš na prazno mapo oz. da je videti, da ni nobenih gradiv za ta predmet.

Primer:
npr. za predmet bolonjskega študija Statika linijskih konstrukcij I je zelo malo gradiv v mapi. V mapi istega predmeta starega študija pa jih je precej in zelo dobra so. .

 
Toast message
Toast-Top message