Ime  
Knjižnica študijskega gradiva [25255]
Univerza v Mariboru [25253]
Šolski center Velenje [9840]
UMB Ekonomsko-poslovna fakulteta [10138]
UMB Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko [10139]
UMB Fakulteta za energetiko [10152]
UMB Fakulteta za gradbeništvo [10140]
UMB Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo [10142]
UMB Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede [10141]
UMB Fakulteta za logistiko [10148]
UMB Fakulteta za naravoslovje in matematiko [10150]
UMB Fakulteta za organizacijske vede [10143]
UMB Fakulteta za strojništvo [10144]
UMB Fakulteta za turizem [25256]
UMB Fakulteta za varnostne vede [10147]
UMB Fakulteta za zdravstvene vede [10149]
UMB Filozofska fakulteta [10151]
UMB Medicinska fakulteta [10146]
UMB Pedagoška fakulteta [10145]
UMB Pravna fakulteta [10137]
     

OPOMBA:
Seznam map po fakultetah in predmetnikih je zaradi delitve na stare in bolonjske študije, izbirne predmete ipd. zelo razvejan in večkrat se zgodi, da kot uporabnik naletiš na prazno mapo oz. da je videti, da ni nobenih gradiv za ta predmet.

Primer:
npr. za predmet bolonjskega študija Statika linijskih konstrukcij I je zelo malo gradiv v mapi. V mapi istega predmeta starega študija pa jih je precej in zelo dobra so. .

 
Toast message
Toast-Top message