Ime  
Stari programi [22274]
Gradbeništvo uni 3. letnik [6961]
Ceste [7036]
Čiščenje voda [24819]
Fundiranje I [7037]
Gradbena mehanizacija [7052]
Gradbeno poslovanje [7053]
Hidravlika [7043]
Hidrologija I [7044]
Jeklene konstrukcije I [7038]
Masivne konstrukcije I [7039]
Matematična analiza IV [7040]
Matematično programiranje [7050]
Osnove čiščenja voda [7045]
Osnove tehnologije gradbenih del [7051]
Osnove urejanja prostora [7046]
Ploskovne konstrukcije I [7047]
Stabilnost konstrukcij [7048]
Statika linijskih konstrukcij I [7041]
Statika linijskih konstrukcij II [7049]
Športna vzgoja 2 [7240]
Teorija prometnega toka [7054]
Zemeljska dela [7042]
     

OPOMBA:
Seznam map po fakultetah in predmetnikih je zaradi delitve na stare in bolonjske študije, izbirne predmete ipd. zelo razvejan in večkrat se zgodi, da kot uporabnik naletiš na prazno mapo oz. da je videti, da ni nobenih gradiv za ta predmet.

Primer:
npr. za predmet bolonjskega študija Statika linijskih konstrukcij I je zelo malo gradiv v mapi. V mapi istega predmeta starega študija pa jih je precej in zelo dobra so. .

 
Toast message
Toast-Top message