Zamenjajte "transkakcija" s "pridobitvijo izobrazbe" in "plačilo DDV" z "opravljanjem študijskih obveznosti" in hitro vam bo jasno, kako bodo razveljavljene sporne diplome.

Že leta poslušamo želje po višjih sredstvih in zahteve po neomejeni avtonomiji s strani akademskih skupnosti. Ni ga lepšega od monopola na vrtiček in odsotnosti nadzora. Da je lahko nekdo tako samovoljno zlorabil javno pooblastilo izdajanja uradnega naziva izobrazbe, je neetično, nemoralno, neakademsko... Akademska reputacija se gradi desetletja in Univerza na primorskem si je (vsaj določeni ljudje na njej) od ustanovitve prizadevala, da bi bila omenjana kot resna raziskovalna in pedagoška ustanova, ne pa kot popoldanski tečaj, kjer lahko celo dobiš 6., 7. 8... stopnjo izobrazbe.  

Kaj bo s temi diplomami? Razveljavili jih bodo, ker se pravna dikcija že omenja.

Še 23.8.2010 in celo 15.5. 2015 je Primorska univerza zagotavljala, da diplome niso pod vprašajem. Ni pa vrag, da ne bodo zainteresirani v našem izobilju pravnih zakonov, pravilnikov in drugih predpisov našli dikcijo, ki bo zadevo postavila v ustrezen kontekst. Seveda obstaja. Čarobno besedno zvezo, ki bo odrešila vse nadzornike in kaznovala le udeležence, je v Odmevih jan. 2016 omenil dr. Pirnat iz Pravne fakultete v Ljubljani.

"Solidarna odgovornost" oz. ko bi udeleženec "vedel oz. bi moral vedeti"

Iz drugega konteksta, kjer se poizkuša krivdo za utajeni DDV naprtiti tako prodajalcu, kot tudi kupcu: "Bistvo uvedbe postopka davčnega nadzora pri ugotavljanju solidarne odgovornosti je ugotovitev ali je zavezanec »vedel oziroma bi moral vedeti«, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV, pri čemer davčni organ nosi skrb in odgovornost za uspeh dokazovanja. Pri ugotavljanju objektivnih okoliščin davčni organ namreč predvsem preverja ali je transakcija opravljena na način, ki z vidika sklenitve ali izpolnitve pravnega posla ni običajen in odstopa od normalnih poslovnih običajev ali od drugih podobnih poslov pri davčnem zavezancu." Vir: Findinfo.si

Zamenjajte "transkakcija" s "pridobitvijo izobrazbe" in "plačilo DDV" z "opravljanjem študijskih obveznosti" in hitro vam bo jasno, v katero smer vlak pelje.

Težave, ki sledijo

Cca. 500 diplomiranih oseb se bo znašlo v situaciji, ko bodo po desetih letih ostali brez nečesa, kar so že potihem verjeli, da res imajo. Verjetno bodo ostali tudi brez vloženega denarja oz. se bo izkazalo, da ta srečka le imela dobitne kombinacije. Univerza na primorskem bi celo želela, da ji država da denar, da lahko plačajo kazen :S

Ti diplomanti bodo sedaj soočeni tudi z vprašanjem - ali se lotiti dejanskih študijskih zahtev ali se pač sprijazniti, da je najbolj ugoden vlak za pridobitev diplome že odpeljal (ko še ni bilo službe, otrok, kreditov...) in da bodo od sedaj naprej imeli le srednješolsko izobrazbo? Posledično tudi manjše možnosti za prijavo na odprta delovna mesta, nižje izhodišče za plačo... V državi, kjer "ima že vsak bumbar z dovolj vztrajnosti diplomo", bodo oni brez nje.

V trenutno zelo kritičnih situacijah v službi bo to zadevo morda kdo izkoristil tudi za komolčarjenje za napredovanje ali elegantno razrešitev neupravičenega zasedanja funkcije, ki zahteva vsaj 6. ali 7. stopnjo izobrazbe. Morda bo kdo deležen celo odpovedi delovnega razmerja, ker očitno ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, drugega razpoložljivega delovnega mesta pa trenutno ni. 

Univerza na primorskem je takrat pridobila celo pravno mnenje "na zalogo". Sumljivo je, da so ga v prvi fazi sploh želeli. Ostane jim pa hudo načeta reputacija. Hitri postopek, po katerem je lahko dogovorno diplomiralo 500+ ljudi na Fakulteti za management na Univerzi na primorskem, je to fakulteto in univerzo postavil ob rob "banana-študijem", katerega kredibilnost verjetno vsaj za časa našega spomina ne bo nikoli povrnjena. Včasih se nasmejemo omembi, da je nekdo diplomiral v eksotičnih državah s sumljivo kredibilnostjo. V preteklih letih je bilo kar nekaj primerov, ko se je ugotovilo pridobivanje diplome preko maila oz. v času dopusta.

Verjetno se bo s tem vprašanjem soočila še velika večina preostalih diplomantov Univerze na primorskem, ko jih bodo kadrovniki podjetij poklicali na informativni posvet. Kadrovnik MORA zaupati uradno potrjeni diplomi, saj jo je izdala za to akreditirana in pooblaščena inštitucija. Kaj bo posledica? Si predstavljate, da bi vam ob vsaki prijavi za novo službo na CV ob izobrazbi pripisali zvezdico (*)?

Za razliko od večine drugih primerov v naši državi so tukaj celo našli razloge za pogojno kazen za glavna akterja in tudi izračunali pritipravno pridobljena sredstva (cca. 0,5mio €) v tej Akcijski ponudbi diplom. Oboje je glede na povzročeno škodo veliko premalo. 

 

Pozitivna stvar v tem primeru je, da nam je vsaj jasno, zakaj je naše sodstvo skupaj z vsemi nadzornimi in akreditacijskimi službami (NAKVIS, častno razsodišče univerze, Ministrstvo za visoko šolstvo...) potrebovalo skoraj 10 let (2007-2016), da so uradno potrdili očitne kršitve - imeli so preveč dela z izplačevanjem dodatkov, dvojnih potnih stroškov in popoldanskim predavanjem preko avtorske pogodbe. Verjetno je še kaj pomembnega, kar je odžiralo čas vlaganju truda v pridobivanje in predajanje konkretnega znanja, pa nas bodo mediji o tem še obvestili.