Obj: 27.1.2010 Rezultat akcije: več sto ogledov gradiv, 40 naročil z izkoriščenimi popusti, študijsko gradivo za 1c.