Obj: 26.12.2009 Vprašali smo par podjetij, kateri podatki se jim zdijo najpomembnejši in ocena izpitov sodi na zadnje mesto.

Ocena je rezultat tvojega dela in priprave na izpit. Kako jo objavljajo na fakultetah, smo pisali v prejšnjem delu, v tem pa, kaj si o tem mislijo delodajalci.

5 podjetij, ki se ukvarjajo z izbiro primernih kandidatov za razpisana delovna mesta, smo vprašali, kako pomembne so ocene posameznika za izbor za določeno delovno mesto. Na kratek vprašalnik sta odgovorili samo dve podjetji (ADECCO in MojeDelo.com) in v nadaljevanju bomo predstavili njuno mnenje. Ali preverjate ocene posameznih izpitov osebe, ki se prijavi na določeno delovno mesto, se je glasilo prvo vprašanje, na katerega sta tako Mojedelo.com kot tudi Adecco odgovorili z 'ne'.

Ali vprašate kandidate na razgovoru za oceno izpitov ali diplomskega dela?
Mojedelo.com je tudi na to vprašanje odgovorilo z 'ne', pri Addecu pa so izbrali odgovor, 'če tako piše v razpisu'

Pri zadnjem  vprašanju pa smo želeli, da napišejo vrstni red izbranih elementov, kjer je bilo 1 najbolj pomembno in 7 najmanj pomembno.

  ADECCO MojeDelo.com
1 najbolj pomembno delovne izkušnje delovne izkušnje 
2 osebne značilnosti pripravljenost na dodatno izobraževanje
3 iznajdljivost osebne značilnosti
4 ustrezna izobrazba za delovno mesto iznajdljivost
5 pripravljenost na dodatno izobraževanje ustrezna izobrazba za delovno mesto 
6 ocena diplomskega dela ocena diplomskega dela
7 najmanj pomembno ocene iz fakultete ocene iz fakultete


Obe podjetji sta glede na svojo prakso na prvo mesto postavili delovne izkušnje, na zadnji dve mesti pa oceno diplome in ocene iz časa študija. Očitno je tvoj študijski uspeh delodajalcem veliko manj pomemben kot pa tvoja zmožnost takojšnjega učinkovitega dela. Veliko bolj pomembne kot ocene izpitov so jim tudi druge osebnostne značilnosti. Visoke ocene bi ti tako verjetno pomagale šele pri primerjavi z drugimi kandidati za isto službo.

Kakor smo videli iz odgovorov dveh kadrovskih podjetij, delodajalce ocene diplome ali posameznih izpitov ne zanimajo preveč. Ali je potem iz stališča delodajalcev in posameznega študenta smiselno, da bi bilo ocene objavljene tako, da se lahko poveže ocene določenega študenta z njegovim imenom in priimkom, če delodajalcem ta ocena ni pomembna? Ker očitno je, da jim v trenutnem načinu objavljanja višina povprečja ali določena ocena izpita ne pomeni veliko.

Zakonodaja zaradi varovanja osebnih podatkov predpisuje, da morajo ocene posameznika ostati skrite pred javnostjo oz. da se določene osebe ne da povezati z določeno oceno preizkusa znanja. Profesorji, asistenti in ostali uslužbenci na fakultetah, morajo upoštevati pravila in zakonodajo. Ocene v trenutni obliki so nekakšna poslovna skrivnost med piscem in popravljalcem izpita, ki se jo ne razglaša na svetovni splet. Tako so ocene za zdaj pomembne predvsem za študenta samega in sicer za napredovanje v višji letnik, za boljše povprečje, ker je od tega lahko odvisna višina štipendije, veselje staršev...

Zaradi napisanega nikakor ne želimo, da zanemariš svoje študijske obveznosti. Nekatera znanja iz študijskega programa ti bodo še kako koristila v službi in takrat se bo poznalo, ali si 'znal/-a za 6 ali za10'. Če pa te vsebina tega članka navede, da malo razmisliš o karierni poti in morda celo prerazporediš posamezne zadeve na svoji hierarhični lestvici, pa nikakor ne škodi. Predvsem pa bi želeli, da gradiš svojo kariero že od vpisa v srednjo šolo, ne pa šele s sprejemom potrdila o diplomiranju.  Diploma in visoko povprečje že nekaj časa nista več zagotovilo niti za zapolitev, kaj šele za dobro službo.

napisala:
TinkaraB
Vladimir Mijatović


KOMENTAR:
Za študente morda niti ni toliko sporno javno objavljanje ocen, ampak je verjetno mnogo bolj sporna možnost razvrščanja (od najboljšega proti najslabšemu). Občutek manjvrednosti ob slabši uvrstitvi ter strah pred izgubo v sivem povprečju, ki je prisoten v nekaterih (glasnejših) posameznikih, odvračajo od iskanja prednosti javnega objavljanja ocen. Ker to bi pomenilo bolj transparentno iskanje (naj)boljših že pri opravljanju študijskih obveznosti in manj 'ribarjenja v kalnem'.

Zelo verjetno bi delodajalci dali večjo težo povprečni oceni, če bi imeli možnost razvrstitve posameznikov po tem kriteriju. Nikoli to ne bo njihov edini kriterij pri odločanju o zaposlitvi posameznega kandidata, bi pa ga vsaj znali ovrednotiti. Kakor zdaj očitno znajo ovrednotiti delovne izkušnje.

Vladimir Mijatović