Obj: 20.11.2006

V prvi polovici devetdesetih let minulega stoletja je obdobje prestrukturiranja slovenskega gospodarstva povzročilo velik porast števila brezposelnih, ki se je kmalu odrazil tudi v opaznem porastu vpisa na fakultete, s čimer so mladi za nekaj let odložili vstop na trg dela. Posledica trenda povečanja števila diplomantov se je pokazala tudi v strukturi iskalcev zaposlitve. V zadnjih desetih letih se je delež brezposelnih diplomantov ves čas povečeval. Od leta 1996 do septembra 2006 se je delež brezposelnih ljudi z visoko strokovno izobrazbo med vsemi brezposelnimi povečal z 1,7 na 6,5 odstotka. Èeprav brezposelni z visokošolsko izobrazbo lažje najdejo zaposlitev, pa postaja v zadnjem času vse bolj pomembna smer študija, pogosto delodajalci zahtevajo tudi ustrezne delovne izkušnje. Prav tu se kaže opazen razkorak med povpraševanjem in ponudbo. Bistveno več zaposlitvenih možnosti imajo diplomanti z naravoslovno oz. tehniško diplomo, medtedm ko je povpraševanje po diplomantih družboslovnih smeri veliko manjše.

Na splošno lahko rečemo, da je v tem trenutku največ povpraševanja po treh vrstah poklicev – eno so inženirji (gradbeni, elektro, strojni) za delovna mesta v prodaji ali tehnologiji in konstruktorstva, ljudje v komerciali (vodje oz. direktorji prodaje, komercialisti, trgovski potniki), IT kader (programerji, sistemski inženirji, vodje IT) ter kadri v zdravstvu in farmaciji (zdravniki specialisti, medicinske sestre ter magistri farmacije). Prav tako se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnjih petih letih (Nika, 2006)

Švicarski raziskovalni inštitut Prognos je izvedel raziskavo o poklicih, po katerih bo do leta 2020 največje povpraševanje, zaposlitev pa bo zanesljiva. Ker bo Slovenija sestavni del evropskega trga in se tudi naš razvoj približuje temu trgu, so te napovedi lahko koristne tudi za naše razmere.

 

Poklic Letna plača začetnika (EUR) Plača po desetih letih (EUR)
medicinska sestra 23.000 30.000
zdravnik  39.250  53.590
menedžer v bolnišnici 39.250 120.000
tržni raziskovalec 31.000 37.000 (po treh letih)
strokovnjak oglaševanja 25.000 60.000
pravni svetovalec 27.000 77.000
špediter 32.000 50.000
skladiščnik 25.000 33.000
diplomirani logistik 38.000 62.000
elektro inženir 40.000 56.000
sistemski informatik 25.000 40.000 (po treh letih)
gospodarski inženir 40.000 120.000
programer 33.000 60.000 (po petih letih)
sistemski administrator 35.000 60.000 (po petih letih)
IT projektni menedžer 35.000 80.000
specialist za pokojninsko zavarovanje 32.000 50.000 (po petih letih)
zavarovalniški matematik 33.000 50.000 (po štirih letih)
pozavarovalničar 43.000 80.000
kontrolor letenja 57.200 100.000
elektronik 33.000 45.000 (po petih letih)
letalski inženir 38.000 60.000
strojni inženir 42.000 60.000
podjetniški svetovalec 30.000 50.000 (po petih letih)
revizor 43.000 80.000 (po petih letih)

Vir: švicarski raziskovalni inštitut Prognos