Obj: 23.2.2010 Ali je pri izbiri študija bolj pomembna vsebina ali možnosti za službo?

Anketa je potekala od 12.2.2010 do 16.2.2010 na Student Info portalu.
Dobili smo 562 odgovorov, med temi je bilo 92 odgovorov danih s strani prijavljenih uporabnikov.

Največkrat so odgovorili študenti (obiskovalci podportala) Fakultete za elektrotehniko, sledili pa so jim študenti Fakultete za arhitekturo, Fakultete za socialno delo, kemije... Veliko odgovorov je bilo sprejetih tudi na podstraneh bonApetit-a in glavnega portala Studentopolis.

Rezultati

1) Kaj je (oz. bo) nate bolj vplivalo pri izbiri študija?
  Vsebina študija (ne glede na možnost zaposlitve) 58,5 % (329)
  Možnost kasnejše zaposlitve 35,9 % (202)

manjkajočih odgovorov je bilo 5,5% oz. n=31.

###izrisi_graf30###

2) Te skrbi za tvoje možnosti zaposlitve?
  Da 56,2 % (316)
  Ne 38,3 % (215)

manjkajočih odgovorov je bilo 5,5% oz. n=31.


3) Ali meniš, da so na informativnem dnevu dovolj jasno prikazane možnosti za zaposlitev po končanju študija?
  Da 24,6 % (138)
  Ne 55,9 % (314)
  Na mojem sploh niso bile predstavljene 13,9 % (78)

manjkajočih odgovorov je bilo 5,7% oz. n=32.


Status sodelujočih v anketi.

4) Tvoj status
  dijak 8,4 % (47)
  študent 65,1 % (366)
  absolvent 16,0 % (90)
  zaposlen 6,2 % (35)
  nezaposlen 2,0 % (11)
  drugo 1,1 % (6)

manjkajočih odgovorov je bilo 1,2% oz. n=7.


Komentar

Pri analizi odgovorov tistih, ki ste pri izbiri študija postavili vsebino študija na 1. mesto (pred možnostmi kasnejše zaposlitve) je procent zaskrbljenosti za možnost zaposlitve ostal enak tistemu iz celotnega vzorca. Tudi deleži uporabnikov glede na status se niso bistveno spremenili.

Zanimivo je, da se % pri prvih dveh vprašanjih skoraj identično obrnejo - pri vpisu je tako za slabi 2/3 najbolj pomembna vsebina, za 1/3 pa možnosti kasnejše zaposlitve. Kasneje pa obstaja skrb za zaposlitev pri 2/3, 1/3 pa jih je še vedno precej sproščenih glede svoje zaposlitve.

Kar nekoliko grozno je videti podatek, da jih kar 3/4 sodelujočih meni, da fakulteta ni ustrezno predstavila možnosti za kasnejšo zaposlitev. Deloma je razlog verjetno v tem, da fakultete niso ustrezno stimulirane za spremljanje tvoje zaposlitve po končanju študija - velika večina jih ne vodi nobene evidence o številu zaposlenih diplomantov, koliko časa po zaključku študija so diplomanti dobili prvo službo, ali je ta služba na izobrazbi primernem delovnem mestu...
Nekaj let nazaj se je v pravilnik o financiranju visokošolskih zavodov poleg števila vpisanih 'glav' uvedlo še kriterij števila diplomantov. Slovenija je namreč izjemno dobra v številu vpisanih na fakulteto (vrh EU), ter izjemno slaba v prehodnosti oz. uspešno zaključenih odstotkih vpisanih (dno EU). Število vpisanih in diplomantov je ob novem pravilniku seveda malo poskočilo. Kar pač ni tako zelo težko, ker v tem primeru in škarje in platno drži fakulteta sama.
Veliko bolj zanimivo bi bilo videti, ali bi bili podobni rezultati doseženi, če bi se v pravilnik o financiranju uvedlo še kriterij ustrezne zaposlitve po zaključenem študiju. In bi ene škarje v roke dobilo tudi gospodarstvo. Ti bi pa na informativnem dnevu poleg predstavitve študijskih smeri in možnosti nadaljnjega šolanja dobil tudi zelo izčrpno in izredno zanimivo predstavitev možnosti za zaposlitev.

Vsekakor še vedno velja - kolikor se boš sam pozanimal o možnostih zaposlitve in delal na svoji karieri že v času študija, toliko boš lahko pričakoval odprtih možnosti po opravljeni diplomi.
 napisal
Vladimir Mijatović