Obj: 06.4.2009 Sprememba zakona - če odpreš S.P. si moraš sam plačevati zavarovanje, tudi če imaš še status študenta.

Zavarovalna podlaga 104, ki je prišla v veljajo 14. 2. 2009 in se o njej še ni veliko govorilo in pisalo, se uvaja za osebe, ki na območju Republike Slovenije opravljajo gospodarsko in poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (5. točka 15. člena ZZVZZ) in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje za obvezna zdravstvena zavarovanja. PodrobnostiPosledica opredelitve pojma edini in glavni poklic v predpisih o zdravstvenem zavarovanju bo razširila krog obvezno zdravstveno zavarovanih oseb, iz naslova opravljanja samostojne gospodarske ali poklicne dejavnost. Obveznost zdravstvenega zavarovanja bo nastopila tudi v primerih, ko te osebe po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje, torej tudi ko bodo:

  • na šolanju ali
  • v delovnem razmerju za več kot polovico vendar manj kot polni delovni čas in ne bodo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane iz naslova opravljanja samostojne gospodarske ali poklicne dejavnosti (zavarovanje z zavarovalno podlago 005 ali 019 po tretjem odstavku 17. člena ZPIZ-1) ali
  • uveljavile izvzem iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (odjava iz zavarovanja po prvem odstavku 18. člena ZPIZ- 1)

Da poenostavim pravniški jezik. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 7/2009) so študente, ki preveč zaslužijo preko napotnice in razmišljajo o ustanovitvi s.p., d.o.o., d.d. ali kakšne drugačne oblike dela, prikrajšale za pravice do neplačevanje zavarovanja, ki ti pripadajo po Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Cena obveznega zdravstvenega zavarovanja je 14, 7 € na mesec in ti ga, ko se šolaš oz. po dopolnilu zakona, ki je bil sprejet jeseni 2008, do 26. leta plačuje država, dodatnega, ki pa se razlikuje med zavarovalniškimi agencijami, pa ti plačujejo starši preko službe. Zato moraš staršem na začetku vsakega študijskega leta dati potrdilo o vpisu, da ga nesejo v službo, da te zavarujejo. Če ustanoviš s.p., d.o.o., d.d. in čeprav se še šolaš pa se moraš tudi dodatno sam zavarovati, če želiš, seveda. O tem smo že pisali na Student Info. Bistvo: če si študent in se samozaposliš, so ti ukinjene študentske ugodnosti glede zavarovanja.

Značilnosti zavarovalne podlage 104 so enake zavarovalni podlagi 005 in 019 in sicer:

  • Zavezanec za prijavo v zavarovanje je zavarovanec sam.
  • Tedenski delovni/ zavarovalni čas znaša od 01–40 ur na teden.
  • Zavezanec za plačilo prispevkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je zavarovanec sam. V skladu s 51. členom ZZVZZ je dolžan plačati prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – po razvrstitvi v skladu z 209. členom ZPIZ-1 od zavarovalne osnove, vendar najmanj v višini minimalne plače.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so mi povedali, da plačevanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni obvezno, če imaš status študenta. Malo dvomim, da bi to držalo, ker morajo to početi vsi, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost. Vendar pa bi študentom lahko ostale vsaj nekatere ugodnosti. 
 
TinkaraB


KOMENTAR
Država vsako leto znižuje dovoljeno vsoto, ki jo lahko zaslužijo študentje preko napotnic. Že tako se je potrebno dogovarjati, da ti delodajalci na napotnico ne nakažejo več kot 400 €, da ne plačuješ višje akontacije dohodnine. Ko prekoračiš dovoljeno vsoto, moraš plačati dohodnino, ko dobiš odločbo. To je ponavadi maja ali junija, tako da grejo kaj lahko načrtovane počitnice rakom žvižgat. Zdaj pa tisti 'ta pridni', ki potrebujejo več dohodka, da lahko živijo v Ljubljani in nemoteno študirajo, ne morejo izkoristiti svoje marljivosti in želje po študiranju, ki mora za seboj potegniti tudi željo po delu, za drugačen način plačila. Obvezno in dodatno zavarovanje skupaj zneseta 40 - 50 €, odvisno od zavarovalnice, toliko pa so tudi povprečni stroški v privatnem stanovanju, če nimaš te sreče, da si v domu. To je s študentskega stališča drago in bi jim še kako prav prišlo. Kako naj študentje delajo in obdržijo čim večjo količino pravično zasluženega denarja? V tej državi bolj težko. Ima mogoče kdo kakšen predlog? Razveselil bi veliko študentov! Drugače pa tudi, kdo določa kateri zakon je večvreden?? Po ustavi so vsi zakoni enaki, potem ti ne morejo eni vzeti pravic, ki so ti priznane v drugih!! To ni ustavno. Študentje, dajte malo glas povzdignit'!

TinkaraB