Obj: 17.11.2009 Opominja ŠOS ob mednarodnem dnevu študentov.

Danes, 17. novembra, mineva natanko 70 let od upora študentov na praških ulicah pred nacistično okupacijo. Leta 1941 je tako Mednarodni študentski svet v Londonu razglasil ta dan za mednarodni dan študentov, ki je postal izhodišče za ustanovitev Mednarodne zveze študentov.

Študentska organizacija Slovenije pa želi ob tem dnevu jasno in glasno opozoriti na številna nerešena študentska vprašanja, ki slabšajo položaj študentov tako v Sloveniji kot tudi po vsem svetu. Študenti kot pomemben akter pri sooblikovanju civilne družbe morajo predstavljati enakopravnega partnerja tudi pri oblikovanju zakonodaje, ki se tiče njihovega vsakdanjika. Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) meni, da se lahko le s partnerskim odnosom in učinkovitim dialogom uredijo številna odprta vprašanja na področju visokega šolstva, kot sta njegovo financiranje in zagotavljanje kakovosti študija ter na področju socialnih zadev (štipendije, študentske postelje, študentsko delo…).  

Zelo pomemben izziv, ki čaka tako slovenske kot tudi evropske študente in vse ostale partnerje v evropskem visokošolskem prostoru, je nadaljevanje bolonjske reforme po letu 2010, ko bo potrebno izoblikovati nove smernice in cilje za prihodnje obdobje. Nikakor ne smemo dopustiti, da se reforma visokega šolstva zaključi kot samozadostna, saj v Sloveniji to področje še zdaleč ni celostno urejeno. Tudi socialne težave študentov, ob namigovanjih o ukinitvi študentskega dela, ob nezadostnih bivanjskih kapacitetah ter ob neustrezni in nezadostni štipendijski politiki, predstavljajo pomemben dejavnik, ki vpliva na študijski proces.  Katja Šoba, predsednica ŠOS ob mednarodnem dnevu študentom vošči in želi »…uspešen študij in zavedanje pomembnosti študentske aktivnosti…« ter opozarja: »Pričakujemo čim prejšnje sodelovanje na najvišji ravni in konstruktiven dialog urejanja študentske problematike. ŠOS se v svojem poslanstvu zavzema za pravice vseh študentov in ne bo pristal na ukrepe države, ki bodo slabšale položaj študentov v Sloveniji. Čas je, da se nas sliši, če ne za mizo, potem pa na ulicah«.