Obj: 06.6.2010 Po zadnjih analizah med brezposlenimi osebami so analize pokazale, da se vztrajno veča število bezposlenih visoko izobraženih svežih diplomantov.

Med brezposlenimi, starimi med 25 in 29 let, ima že vsaka 5.oseba 6. ali višjo stopnjo izobrazbe.Glavna razloga za brezposlenega diplomanta sta 2:

  • po diplomi ni mogoče dobiti službe in sledi prijava na Zavodu za zaposlovanje oz. 'zavodu za brezposlene'
  • potek pogodbe za določen čas v času recesije pomeni

Že nekaj mesecev nazaj smo pisali, da slovensko gospodarstvo dejansko ne potrebuje toliko visoko izobraženih ljudi, kot jih vsako leto 'sproducirajo' slovenske univerze. Z recesijo se je zmanjšalo povpraševanje predvsem po študentskem delu, po zaposlenih študentih pa so naslednji v vrsti zaposleni za določen čas. V Sloveniji so si prejšnje generacije izborile privilegij službe za nedoločen čas in spremljajoče ovire za odpuščanje (odpravnine, sindikati, stavke...), zato so predvsem mlade generacije prepuščene vsem čerem trga delovne sile.

V objavi na strani Dnevnik.si so zapisali: 'Med prijavljenimi v evidenco brezposelnih decembra 2009 je bilo največ diplomiranih ekonomistov, pravnikov, komercialistov, upravnih organizatorjev in poslovnih sekretarjev, a hkrati je bilo po teh profilih tudi največ povpraševanja. 'Povpraševanje je, a ne zadostno, da bi se lahko vsi zaposlili,' je dejal Spruž iz Zavoda za zaposlovanje. (Če bi pogledali rezultate zadnjega vpisa na fakultete, ne bi nikoli pomislili, da imajo ti profili diplomantov težavo s pridobivanjem primerne službe.)  'Diplomanti, ki so pred prijavo na zavodu že delali, posegajo po različnih opravilih, tudi takšnih, ki ne ustrezajo njihovi izobrazbi, na primer kot prodajalci in natakarji. Pogosto gre za osebe, ki so delale med študijem, po diplomi pa so to službo pustile in se prijavile na zavodu, da bi našle službo primerno njihovemu profilu.' (vir: Dnevnik.si, 30.5.2010) Če se znajdeš v tej statistiki, boš v povprečju na listi brezposlenih cca. 1 leto. Delež dolgotrajno (več kot 1 leto) brezposlenih diplomantov starih do 30 let je 20%.

Obstaja ena precej elegantna in nekaj let stara rešitev, ki jo prakticirajo mladi diplomanti, predvsem družboslovnih in humanističnih ved: 'Ni službe? Ni panike! Bom pa magisterij vpisal/-a.' S tem bo profitirala tudi država, saj bo Slovenija kmalu postala država z eno navišjih povprečnih izobrazbenih stopnje na svetu. Za pohvalit', a ne?
Druga rešitev za takšno situacijo se je pojavila nedavno in poteka na način 'Ni službe? Ni panike! Se bom pa samozaposlil/-a.' Žal je ta kruh mnogo trši od tistega v javni upravi ali v kakšni gospodarski družbi.

Evidenca brezposlenih v Sloveniji ne zajema:
- tistih, ki so jih 'napodili' iz zavoda za zaposlovanje , ker niso želeli sprejeti ponujene službe
- samozaposlenih oseb brez realnih prihodkov
- absolventov na napotnici
- podipolomskih študentov, ki so dejansko bolj 'povlekli status' kot pa si želeli pridobiti dodatna znanja
...
Pravijo, da je statistika kot bikini: pokaže veliko, bistvo pa ostane očem skrito.

napisal:
Vladimir Mijatović