Obj: 12.5.2005

Priprava na izpit, študijsko gradivo, ter uporabne informacije o predmetu na enem mestu dostopne vedno in vsakomur!
Zgodovina (če lahko šest letni prisotnosti rečemo zgodovina) ideje o Študentskem informacijskem portalu, ki bi služil kot zbirališče in odjemališče neobveznega in obveznega študijskega gradiva, ter vseh (ob)študijskih informacij, verjetno ni edinstvena, saj so nekatere podobne strani obstajale ali nastajale tudi že pred tem. Dejstvo pa je, da se je portalu STUDENT INFO uspelo obdržati najdlje, ob vsem tem pa ni nikoli nazadoval, ravno nasprotno; z veliko hitrostjo se širi na ostale visokošolske zavode, ter si dan za dnem ustvarja večji ugled. Navkljub vsemu temu pa sledimo osnovnima idejama:

  • postati in ostati največja zbiralnica vseh možnih oblik študijskega gradiva, ki jo bo lahko vsak posamezni študent poljubno sooblikoval in dograjeval in
  • aktualno in ažurno obveščati o dogodkih na in zunaj fakultete, ki se tičejo tako obštudijskih kot študijskih dejavnosti.


Za potrebe uresničitve prve ideje je bila napisana računalniška skripta, ki omogoča vsakomur, da s pomočjo preprostega spletnega obrazca na hiter način (hitrost dodajanja gradiva je odvisna od hitrosti internetne povezave in velikosti datoteke) naloži svoje gradivo na spletno stran posameznega predmeta. Za vse tiste, ki si še ne predstavljate točno kaj vse sodi pod besedno zvezo “študijsko gradivo”, naj naštejem nekaj možnih primerov:

  • digitalni zapiski iz predavanj, vaj ali seminarjev pri posameznem predmetu,
  • izdelane seminarske naloge, domače naloge ali vaje, ter primeri izdelanih nalog,
  • rešeni ali nerešeni izpiti in kolokviji, ki so se v preteklosti pojavili na izpitnih rokih,
  • vprašanja z ali brez odgovorov, ki pridejo v poštev pri učenju snovi za posamezen predmet
  • ...


Torej, se lahko v okviru posameznega predmeta iz predmetnika naloži poljubno obliko, verzijo in vsebino, ki se tiče tega predmeta ter na ta način omogoči hitrejši, lažji in predvsem uspešnejši študij svojim sošolcem, ter zanamcem. Ob tem si mnogi verjetno mislite zakaj bi dodajal svoje gradivo, saj lahko le pridno pobiram iz medmrežja tistega, ki ga bodo naložili ostali in se iz njega mirno učim. Sam odgovor je na dlani, gradiva ne bo, če ne bomo vsi pobrskali po svojih diskovjih ter naložili kar imamo uporabnega in s tem sprožimo “plaz”. Brez uporabnega, aktualnega in svežega študijskega gradiva bomo prikrajšani vsi, še najbolj pa tisti, ki določenega izpita še niso opravili, torej tvoji sošolci in “zanamci”. Preko spletnega obrazca lahko trenutno vsakdo naloži datoteke velikosti do 500 kB, večje pa nam lahko pošljete po e-pošti na naslov: student.info@gmail.com, od koder ga bomo nemudoma postavili na strežnik, tako da bo na voljo vsem ukaželjnim.
Za tiste, ki ste tale članek prebrali do konca ali pa kako drugače zasledili novico o brezplačnemu ogledu Benetk in beneškega karnevala in športnih tečajev, ter majic in obeskov za ključe pa naslednji napotki za sodelovanje v nagradni igri:
- v nagradni igri lahko sodeluje vsakdo, ki pošlje najmanj 11 datotek s študijskim gradivom na naslov: student.info@gmail.com,
- nagradna igra velja do zapolnitve prostih mest (le teh je 100), naslednjih 100 bo prejelo brezplačne trendovske kratke majice,
- gradivo je lahko za kateri koli predmet, ki se predava na katerem koli izmed visokošolskih zavodov, ki so priključeni na STUDENT INFO portal,
- gradivo bo preverila komisija, ki bo sestavljena iz študentov fakultete, iz katere prihaja študijsko gradivo,
- velikost posamezne datoteke ne sme biti večja od 100 Mb,
- drobljenje enotnega gradiva na posamezne manjše nepovezane kose ni dovoljeno in ne bo upoštevano kot posamezna datoteka,
- pošiljanje video in avdio zapisov ni dovoljeno,
- pri pošiljanju obvezno navedite vaše osebne in kontaktne podatke,
- navedite opis, predmet, fakulteto, smer, profesorja, komentarje+info in posebnosti,
- gradivo, ki že obstaja v zbirki portala, ne bo upoštevano kot doprinos oziroma dobropis v nagradni igri,
- nagradna igra traja do 20.5. 2005 oziroma do razdelitve vseh nagrad
- neomejeno kopiranje je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
- prepovedano je vsako trženje vsebine,
- vsebine ni dovoljeno v nobenem primeru spreminjati,
- uredniki strani STUDENT INFO ne odgovarjamo za  morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.